credit score

1 inlägg

Vilken credit score har ditt företag?

Några faktorer som påverkar ditt företags scoring kan vara eventuella förelägganden hos Kronofogden, momsskulder eller andra skatteskulder. Har ni gjort förändringar i styrelsen kan detta påverka er scoring. Självklart alla nyckeltal som likviditet och soliditet men även företagets ålder och hur konkurrenssituationen ser ut.